บริษัท คอสมี่ จำกัด

นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์

รวดเร็ว มืออาชีพ และมีมาตรฐาน

COSMY THAILAND

 บริษัท คอสมี่ จํากัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความจําเป็นของการรักษาและการมีสุขภาพที่ดีและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยให้ความใส่ใจสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้บริการที่เป็นเลิศ ตรงเวลา เพื่อสนองต่อความต้องการในสภาวะปัจจุบัน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด

รวดเร็ว

บริการที่ดีที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว

มืออาชีพ

พร้อมให้บริการในระดับมืออาชีพ โดยคำนึงถึงหลักปฏิบัติและกฎระเบียบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เชื่อถือได้

มีมาตรฐาน

มาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วโลก ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า

สินค้าของเรา

Deepblue

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ยี่ห้อ Deepblue (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kit Deepblue)

Singclean

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ยี่ห้อ Singclean (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kit Singclean)

Konsung

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ยี่ห้อ Konsung (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kit Konsung)

Testsealabs

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ยี่ห้อ Testsealabs (COVID-19 Antigen Test Self - Test kit Testsealabs)

Vaill Covitrap

สเปรย์พ่นจมูก เพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 (Vaill Covitrap Anti-CoV Nasal spray)

Anoma

อโนมา เข็มฉีดยาปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง (ANOMA Disposable Sterile Syringe)

Alcohol

แอลกอฮอล์แบบสเปร์และเจล 75% (Alcohol Hand Spray and Hand sanitizer gel)

Wilbur

วิลเบอ เข็มฉีดยาปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง (Wilbur Disposable Sterile Syringe)

Oxygen Concentrator

เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)

Fingertip Pulse Oximeter

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter)

Durgesh Adult Diaper

ดูร์เกส์ช ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (Durgesh Adult Diaper)

Wallias Medical Mask

วอลลีเอส หน้ากากทางการแพทย์ (Wallias Medical Mask)

พาร์ทเนอร์ของเรา