สินค้าของเรา

Deepblue

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ยี่ห้อ Deepblue (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kit Deepblue)

Singclean

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ยี่ห้อ Singclean (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kit Singclean)

Konsung

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ยี่ห้อ Konsung (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kit Konsung)

TTK

ชุดป้องกันทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง PPE (Personal Protective Equipment)

Anoma

อโนมา เข็มฉีดยาปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง (ANOMA Disposable Sterile Syringe)

Alcohol

แอลกอฮอล์แบบสเปร์และเจล 75% (Alcohol Hand Spray and Hand sanitizer gel)

Wilbur

วิลเบอ เข็มฉีดยาปลอดเชื้อแบบใช้แล้วทิ้ง (Wilbur Disposable Sterile Syringe)