เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอสมี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียนตั้งต้น 1 ล้านบาท แนวความคิดหลักในการก่อตั้งบริษัทฯ คือ ต้องการให้ บริษัท คอสมี่ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร ราคาถูก มีคุณภาพสูง ได้มาตราฐานสำหรับโรงพยาบาล คลินิก และการใช้งานที่บ้าน พร้อมบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้าจากช่างผู้ชำนาญงาน และผ่านการอบรมโดยตรงจากผู้ผลิต เพื่อคุณภาพการรักษาครบวงจร

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร

พันธกิจ

มุ่งมั่นเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร สินค้าดี มีคุณภาพ และปลอดภัย

นโยบายบริษัท

บริษัท คอสมี่ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบวงจร ราคาถูก มีคุณภาพสูง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อกับบริษัท  บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

เอกสารการอนุญาต

ลูกค้าของเรา