DEEPBLUE

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

สำหรับตรวจหาแอนติเจนในหลอดทดลองของเชื้อ COVID-19 มีการพัฒนาความไวและความจำเพาะ โดยเฉพาะในส่วนโพรงจมูก ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ colloidal gold immunochromatography ด้วยวิธี double antibody- sandwich

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชุดตรวจโควิคยี่ห้อ DEEPBLUE: COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)
เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ (ป.ท.) : T 6400232
จำนวนต่อกล่อง : มี2ขนาด คือ
1 ชุดตรวจ/กล่อง
25 ชุดตรวจ/กล่อง
การเก็บตัวอย่าง : จมูก, โพรงจมูก และ ช่องปาก
การจัดเก็บสินค้า : อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาการดูผลการทดสอบ : ระหว่าง 15-30 นาที หลังทำการทดสอบเท่านั้น
ราคาสินค้า : 190บาท/1ชุดตรวจ และ 4,000บาท/25ชุดตรวจ

รายละเอียดขนาดบรรจุ 1 ชุด

 • กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 1 กล่อง
 • เอกสารคู่มือการใช้งาน 1 ชิ้น
 • ไม้ SWAB จมูก 1 ชิ้น
 • อุปกรณ์ทดสอบ 1 ชิ้น
 • หลอดสกัดแอนติเจน 1 ชิ้น
 • น้ำยาสกัด 1 ชิ้น

รายละเอียดขนาดบรรจุ 25 ชุด

 • กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 1 กล่อง
 • เอกสารคู่มือการใช้งาน 1 ชิ้น
 • ชั้นวางหลอด 1 ชิ้น
 • ไม้ SWAB จมูก 25 ชิ้น
 • อุปกรณ์ทดสอบ 25 ชิ้น
 • หลอดสกัดแอนติเจน 25 ชิ้น
 • น้ำยาสกัด 25 ชิ้น

กระบวนการทดสอบ

1.การเก็บตัวอย่าง

1.1 อ่านคู่มือ ตรวจสอบวันหมดอายุของส่วนประกอบชุคตรวจก่อนใช้งาน พร้อมทั้งเตรียมนาฬิกาจับเวลา ถุงขยะ ล้างมือให้สะอาค โดยก่อนเก็บ ตัวอย่างสั่งน้ำมูกออกให้หมด
1.2 นำหลอดน้ำยาสกัด มาคลายเกลียวฝาออก หมุนทวนเข็มนาฬิกา
และเจาะรูกล่องชุดตรวจวางพักหลอดสกัดไว้ และวางฝาเกลียวพักไว้ในที่สะอาด
13 จากนั้นเก็บตัวอย่างโดยแกะไม้สวปออกจากซองพยายามอย่าให้มือ โดนด้านสำลีอ่อนนุ่ม
1.4 สอดไม้สวอปด้านสำลีอ่อนนุ่มเข้าไปในรูจมูกถึกประมาณ 2 ซม. และหมุนไม้สวอปอย่างน้อย 5 รอบ และทำช้ำกับรูจมูกอีกข้างหนึ่ง 1.5 นำไม้สวอปที่เก็บตัวอย่างแล้ว ใส่ลงใน หลอดน้ำยาสกัดที่เตรียมไว้ในข้อ 1.2 หมุนไม้สวอป ประมาณ 10 วินาที และกดหัว ไม้สวอปกับผนังหลอด สกัด 3 ครั้ง และทิ้งไม้สวอปในถุงขยะ
1.6 ปิดฝาเกลียว(คริปเปอร์ )บ นหลอดสกัดให้แน่น

2.ขั้นตอนการทดสอบ

2.1 แกะซองเก็บอุปกรณ์ทคสอบที่มีคลับชุดตรวจอยู่มาวางบนพื้นราบ
2.2 หยดตัวอย่างที่เศรียมไว้ในหลอดสกัคเชื้อลงในหลุมที่มีตัวอักษรรูปลัว S จำนวน 2 หยด
2.3 จับเวลา 15 นาที และรออ่านผลเมื่อครบเว ลา 15 นาที โดยห้ามอ่านผลเกิน 30 นาที

วิดีโอสาธิตการใช้งาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ

ทดสอบเร็ว ตีความผลง่ายภายใน 15 นาที

อุปกรณ์และน้ำยามีประสิทธิภาพของช่วงกรอบเวลาทดสอบแอนติบอดี COVID-19

ขนส่งและเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง

เอกสารการอนุญาตและใบประกาศ

ติดต่อ สั่งซื้อได้ที่

E-Mail: Cosmy.2019@gmail.com

Tax ID: 0105562117141

Tel: +66(0)2-550-6869

8/122 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230