Durgesh Adult Diaper (ดูร์เกส์ช ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป)

คุณภาพดี มีมาตรฐาน มีเอกสารรองรับ

ภายใต้ยี่ห้อ Durgesh นำเข้าโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

ใบรับจดแจ้งที่ 65-2-3-2-0017264

ติดต่อ สั่งซื้อได้ที่

E-Mail: Cosmy.2019@gmail.com

Tax ID: 0105562117141

Tel: +66(0)2-550-6869

8/122 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230